Allerzielenviering Moscowa drukbezocht

Op 2 november 2010 werd ‘op’ Moscowa de jaarlijkse Allerzielenviering gehouden. Vele belangstellenden verzamelden zich in de Berkenzaal om gezamenlijk te herdenken.

Pastoor Daggenvoorde van de Wijngaardparachie was voorganger, het herenkoor uit de Arnhemse Martinuskerk verzorgde de zang. Na de herdenking in de Berkenzaal werd een korte tocht gemaakt waarbij de klok luidde. De route was verlicht met brandende fakkels. Na de viering kon iedereen nog even napraten met een kopje koffie of thee. De bezoekers – meer dan vorig jaar – waren erg positief over de viering. Vooral de mis en de gastvrijheid van de medewerkers van Moscowa werden geprezen.

Allerzielen is een hoogtijdag uit de rooms-katholieke traditie die elk jaar op 2 november wordt gevierd. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt vaak een requiemmis opgedragen.
 

Terug