Allerzielenviering op 2 november

Op Allerzielen, vrijdag 2 november, is er om 15.00 uur een gebedsviering in de aula van Begraafplaats & Crematorium Moscowa. De voorganger is pastoor Tuan Nguyen met medewerking van het Pelgrimskoor. Na deze viering worden de graven op het Rooms Katholieke deel van de begraafplaats gezegend. Na afloop wordt u een kopje koffie of thee aangeboden in de koffiekamer van Moscowa.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de viering.

Terug