Allerzielenviering op Moscowa

Op donderdag 2 november - 15.00 uur vindt op Moscowa de jaarlijkse Rooms Katholieke Allerzielenviering plaats, voor iedereen die een dierbare wil herdenken.

Pastoor Gerben Zweers is voorganger tijdens de gebedsviering in de aula, die muzikaal wordt begeleid door het Pelgrimskoor. Na de dienst zegenen we de graven op het Rooms katholieke deel van de begraafplaats, waarna u een kopje koffie of thee kunt drinken in de koffiekamer van Moscowa.

U bent van harte welkom.

Terug