Bijzondere Allerzielenviering

Zondag 2 november werd op Moscowa de jaarlijkse Allerzielenviering gehouden. Ook dit jaar werd deze bijzondere plechtigheid weer goed bezocht. Enkele honderden belangstellenden waren naar Moscowa gekomen om te herdenken en ervaringen te delen met anderen. Belangstellenden konden ook een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan een dierbare.

Na de plechtigheid was er de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie nog wat na te praten. Veel bezoekers maakten aansluitend een wandeling over het uitgestrekte gedenkpark.

Allerzielen is een hoogtijdag uit de westerse christelijke traditie die elk jaar op 2 november wordt gevierd. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt vaak een requiemmis opgedragen.
Terug