Eerste fase Masterplan van start

In 2007 heeft de gemeente Arnhem een visie voor het park vastgesteld: Masterplan 2007 – 2030, 'van begraafplaats naar begraafpark’. De gemeente gaat samen met de exploitant 'de Facultatieve Groep' en de Stichting Vrienden van Moscowa de kwaliteit en de identiteit van Moscowa herstellen én behouden.

Op 18 februari is – met het kappen van bomen en het verwijderen van de beplanting – de eerste fase van het Masterplan gestart. De komende jaren worden onder meer een groot aantal monumentale grafstenen gerestaureerd, groenstructuren hersteld en entrees aangepast. Uiteraard wordt er voortdurend gekeken naar (uitbreiding van de) mogelijkheden voor een persoonlijke invulling van de uitvaart.
Via onze site houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Klik hier om te luisteren naar een item van Radio Gelderland van 18 februari 2008 over de start van het Masterplan. Ook TV Gelderland besteedde aandacht deze belangrijke gebeurtenis.

Terug