Herstel groen- en padenstructuur begraafplaats Moscowa

Moscowa ligt in een prachtige natuurlijke omgeving en maakt onderdeel uit van de ‘groene wig oost’ van Arnhem. De vele soorten flora en fauna maken een bezoek aan het begraafpark dan ook zeker de moeite waard.De historische structuur en het beplantingsbeeld zijn echter op veel plaatsen vervaagd. Zoals u kunt zien op onderstaande foto’s wordt op dit moment hard gewerkt om de groen- en padenstructuur van het Boerboomsrond en de Kloostertuin (het zuidelijk deel van het rooms-katholieke gedeelte) te herstellen en/of te vernieuwen. Ook zal een duidelijkere scheiding in onder andere de groenstructuur worden aangebracht om de herkenbaarheid van de deelgebieden te vergroten.

In 2007 heeft de gemeente Arnhem een visie voor het park vastgesteld: Masterplan 2007 – 2030, 'van begraafplaats naar begraafpark’. De gemeente gaat samen met de exploitant 'de Facultatieve Groep' en de Stichting Vrienden van Moscowa de kwaliteit en de identiteit van Moscowa herstellen én behouden. Op 18 februari is – met het kappen van bomen en het verwijderen van de beplanting – de eerste fase van het Masterplan gestart.

Wij houden u via onze site op de hoogte van de ontwikkelingen!Terug