Indrukwekkende Allerzielenviering op Moscowa

Op zaterdag 2 november werd in de Berkenaula van Begraafplaats & Crematorium Moscowa een indrukwekkende Allerzielenviering gehouden. Ruim 250 belangstellenden kwamen samen om hun dierbaren te gedenken. Pastoor Smits ging deze bijzondere herdenkingsdienst voor en cantate zangers begeleidden hem hierin. Na de viering in de aula liepen de bezoekers een tocht over de sfeervol verlichte begraafplaats. Achteraf was er gelegenheid om met een kopje koffie of thee na te praten. 

Terug