Inloopavond Masterplan Moscowa op 29 januari: van begraafplaats naar begraafpark

De geschiedenis van Moscowa gaat terug naar 1873 toen de gemeenteraad van Arnhem besloot om buiten de bebouwde kom een nieuw grafveld in te richten. Sinds die tijd heeft Moscowa zich ontwikkeld tot een moderne begraafplaats met prachtige rijks- en gemeentelijke monumenten. Door de grote diversiteit aan flora en fauna is Moscowa ook een geliefd wandelgebied.

In 2007 heeft de gemeente Arnhem een visie voor het park vastgesteld (Masterplan 2007 – 2030: 'van begraafplaats naar begraafpark’); de gemeente gaat nu samen met de exploitant 'de Facultatieve Groep' en de Stichting Vrienden van Moscowa de kwaliteit en de identiteit van Moscowa herstellen én behouden. Zo worden de komende jaren onder meer een groot aantal monumentale grafstenen gerestaureerd, groenstructuren hersteld en entrees aangepast. Uiteraard wordt er voortdurend gekeken naar (uitbreiding van de) mogelijkheden voor een persoonlijke invulling van de uitvaart.
Op dinsdagavond 29 januari organiseert Moscowa samen met de gemeente van 18.00 tot 20.00 uur een informatieavond over het Masterplan. U bent van harte welkom. De details van het Masterplan staan uitgebreid in de Ontwikkel- en Beheervisie Moscowa 2007 – 2030, die ter inzage ligt bij de receptie van Moscowa.
Terug