Asbestemming

Na een crematie kunt u verschillende bestemmingen aan de as geven. U hebt sowieso een maand de gelegenheid om hierover een goede beslissing te nemen; de wet schrijft voor dat as van een overledene pas een maand ná de crematie vrijgegeven mag worden. U kunt in deze periode invulling geven aan de bestemming.

Om alle mogelijkheden op uw gemak te kunnen bestuderen, heeft Moscowa een speciale brochure over asbestemming gemaakt. U kunt deze brochure downloaden op de pagina met brochures of een exemplaar aanvragen per e-mail. U ontvangt de brochure dan per post.