Crematie

Direct na de plechtigheid in de aula wordt de kist met de overledene naar de crematieruimte gebracht en gereed gemaakt voor crematie. Er wordt een laatste check uitgevoerd en op de kist wordt een vuurvast steentje gelegd ter identificatie van de overledene.

Na de crematie wordt de as uit de oven verwijderd en in een asbus gedaan. In een aantal gevallen blijft edelmetaal achter, bijvoorbeeld van gebitsprotheses of kunstgewrichten. Dit metaal wordt verzameld en de opbrengst ervan is bestemd voor een goed doel. Dit wordt landelijk gecoördineerd door het Dr. C.J. Vaillantfonds. Dr. Vaillant werd als eerste in Nederland gecremeerd, op 1 april 1913 in crematorium Westerveld, net als Moscowa onderdeel van ‘De Facultatieve Groep’.

De overgebleven as blijft krachtens de wet nog een maand bewaard in het crematorium. Pas daarna mag de as worden vrijgegeven en kan de familie erover beschikken. Gedurende die maand heeft de familie kunnen bepalen wat ze met de as wil doen: de asbestemming