Graven

Op Moscowa zijn verschillende soorten graven beschikbaar. Van een (eigen) familiegraf wat in principe voor zeer lange tijd kan worden uitgegeven tot een algemeen (huur)graf waarin meerdere overledenen van verschillende families worden bijgezet.

Op Moscowa is er een algemeen, een rooms-katholiek en een islamitisch gedeelte.

Het eigen graf
Een eigen graf wordt voor twintig of dertig jaar uitgegeven. In die periode bepaalt de rechthebbende van het graf wie er mogen worden ‘bijgezet’. Met een eigen graf hebt u de gelegenheid een plek te creëren met een eigen (familie)identiteit. U kunt kiezen voor een gemetseld keldergraf (dat alleen voor dertig jaar wordt uitgegeven) of een zandgraf.   Voor een eigen graf mag u zelf de plek uitkiezen op het begraafpark. Nabestaanden kunnen voor het onderhoud zorgen, maar u kunt dit ook overlaten aan de medewerkers van Moscowa. De rechten op het graf kunt u na afloop van de eigendomstijd verlengen, zo kan het eigen graf zeer lange tijd fungeren als laatste rustplaats.

Algemeen graf
Een algemeen graf wordt voor de duur van tien jaar uitgegeven. In die tijd kunnen er andere overledenen worden bijgezet, dit hoeven geen familieleden te zijn. Een algemeen graf kunt u niet zelf uitkiezen. Medewerkers van Moscowa verzorgen het onderhoud. Tien jaar na de laatste begrafenis zal het graf in principe worden geruimd.

Islamitische graven
Moscowa heeft ook een islamitisch gedeelte. In een islamitisch graf wordt meestal maar één persoon begraven. Volgens het geloof wordt de overledene op de zijde liggend begraven. Het gezicht wijst altijd naar het oosten, richting de Heilige stad Mekka. Op het islamitische gedeelte worden geen algemene graven uitgegeven.

Kindergraf
Om recht te doen aan het ingrijpende karakter van het overlijden van een kind, biedt Moscowa de mogelijkheid om kinderen op een speciaal voor hen ingericht gedeelte te begraven. Dit kan zowel op het algemene, als op het rooms-katholieke en islamitische deel van Moscowa.