Urnentuin

Moscowa heeft een speciale urnentuin. Hier staan de meer bijzondere, vaak kunstzinnige urnen. De urnentuin heeft door al die bijzondere monumenten het karakter van een kunst- of beeldentuin. Om dat karakter te behouden worden nieuw te plaatsen urnen door ons beoordeeld. We gaan daarover altijd in overleg met de nabestaanden.

Urnengraf
Wat niet iedereen weet is dat een overledene na de crematie kan worden bijgezet. Op Moscowa zijn aparte gedeelten ingericht met urnengraven. In een urnengraf is in principe plaats voor twee asbussen. Een asbus kan ín een graf worden bijgezet of óp een graf. In dat laatste geval moet de asbus in een sierurn zijn geplaatst.

Graven
Een urn kan ook worden bijgezet op een traditioneel bestaand graf, bijvoorbeeld bij familie. Hiervoor moet de rechthebbende van het graf wel schriftelijk toestemming verlenen