Verstrooien

Verstrooien op land
Voor het verstrooien van as zijn diverse strooivelden op Moscowa. Nabestaanden kunnen de as zelf verstrooien – in aanwezigheid van één van onze medewerkers – of dit door ons laten doen. Ook kunt u as verstrooien op een bestaand graf, hiervoor moet de rechthebbende van het graf wel schriftelijk toestemming verlenen.

Verstrooien op zee
Moscowa kan de as op zee verstrooien. Een medewerker van Moscowa is daarbij en kan desgewenst een bericht sturen als de verstrooiing heeft plaatsgevonden. Uiteraard kan een verstrooiing op zee ook in het bijzijn van de nabestaanden  gebeuren. Hiervoor wordt speciaal een boot gehuurd.

Verstrooien per vliegtuig
Wilt u de as vanuit de lucht boven zee verstrooien, dan verzorgt Moscowa ook dat graag voor u. In verband met de beperkte ruimte kunnen hierbij maximaal twee nabestaanden aanwezig zijn. Voor de verstrooiing wordt een privévlucht uitgevoerd met een speciaal hiervoor gehuurd vliegtuig.
Dit kan ook zonder familie.