Vrienden van het park Moscowa

De Stichting Vrienden van het Park Moscowa is opgericht om het monumentale begraafpark zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen en te behouden. Het gedenkpark is en moet een afspiegeling blijven van de lokale Arnhemse cultuur.

Moscowa heeft een aantal unieke kwaliteiten, niet alleen als laatste rustplaats. Deze echte Arnhemse begraafplaats herbergt veel families die nauw verbonden zijn met de stad, zoals burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders. Ook enkele ‘bekende Nederlanders’ liggen op Moscowa.

Op (kunst)historisch gebied is Moscowa de moeite van een bezoek meer dan waard. Er zijn bijzondere, door kunstenaars en beeldhouwers gesigneerde monumenten en graftombes van verschillende materialen en met rijke symboliek. Ook is er een monument ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers.

Van begraafplaats naar begraafpark 
Sinds 2007 wordt op basis van de visie ‘Masterplan 2007 – 2030, van begraafplaats naar begraafpark’ door de gemeente Arnhem, Moscowa-exploitant ‘de Facultatieve Groep’ en de Stichting hard gewerkt om de kwaliteit en de identiteit van Moscowa te herstellen én te behouden. Zo is een groot aantal monumentale grafstenen gerestaureerd, zijn  groenstructuren hersteld en entrees aangepast.

De Stichting Vrienden van het Park Moscowa maakt zich sterk om het park voor de toekomst te bewaren en te versterken. De stichting, waarin ook Moscowa en de gemeente Arnhem participeren, doet aan voorlichting en historisch onderzoek en organiseert rondleidingen en studiereizen. Ook ontplooit zij activiteiten om geld in te zamelen, subsidies te verwerven of donateurs te werven.

Vriend worden?
Wilt u Moscowa ondersteunen en bent u geïnteresseerd om ‘vriend’ te worden, bel dan met 026 - 445 63 47 of mail naar info@vriendenvanmoscowa.nl. De kosten bedragen € 15,- per jaar. Vrienden houden wij via onze digitale nieuwsbrief regelmatig op de hoogte.

Wilt u de brochure van de Stichting Vrienden van het Park Moscowa downloaden? Klik dan hier.